1. otisdesign:

Otis MFA Graphic Design, Summer 2013

    otisdesign:

    Otis MFA Graphic Design, Summer 2013

Notes

  1. otismfagraphicdesign reblogged this from knikitas
  2. kendirasa reblogged this from knikitas
  3. knikitas reblogged this from historytheorycrit
  4. historytheorycrit posted this